تاريخچه:

در راستای سیـاسـت‌های خصوصی سازی دولت جمهوری اسـلامی ایـران و وزارت نیـرو و همـچنین به منظور افزایش بهره‌وری در ارائـه خدمات سرویس و نگهداری و تعمیرات شبکه های انتقال و فوق توزیع نیرو، شرکت مهندسی تعمیرات انتـقال نیروی تهـران (متـانیر) در مهر ماه 1377 تشکیل گردید. در ابتدا، تعداد 753 نفر از پرسنل مجرب و متخصص شاغل در برق منطقه ای تهران از پیکره آن شرکت جدا شده و در شرکت جدید شروع به فعالیت نمودند و در حال حاضر تعداد کل پرسنل شاغل در این شرکت 1081 نفر (شامل پرسنل با قرارداد مستقیم، شرکت تامین نیرو، قرارداد کارشناسی و مشاوره و خدمات برون سپاری شده) می‌باشد.

دانش عمیق و پشتوانه بیش از نیم قرن تجربه پرسنل در ارائه خدمات: احداث، توسعه، راه اندازی، بهره‌برداری، سرویس و نگهداری پیشگیرانه و تعمیرات اضطراری، بهینه سازی و تعمیرات اساسی کلیه تجهیزات شبکه های انتقال و فوق توزیع نیرو باعث گردید که صنایع و سازمانهای مختلف و حساس کشور نیز به استفاده از خدمات متانیر روی آورده و اضطرارهای عملیاتی خود را به این شرکت بسپارند. لذا شرکت متانیر خیلی سریع جایگاه مناسبی را در صنعت برق بدست آورد.