تله متری و مخابرات رلیاژ پست ها خطوط کابل

 

نگهداری و تعميرا ت پست ها

تجهيزات مهم پستهای برق شامل تجهيزات الكتريكي مانند ترانسفورماتورها، بریکرها، سکسیونرها، كليدخانه ها و همچنين تجهيزات مكانيكي چون کمپرسورها، فن ها و ... نقش اساسي در  انتقال و توزیع برق مطمئن  از طريق  پستهای برق به  صنايع بزرگ و مراکز مصرف شهری و متعاقباً پايداري شبكه برق كشور دارند. با انجام سرويس و نگهداري  به موقع ميتوان علاوه بر استفاده از عمر مفيد  آنها اولا در مواردي موجب افزايش عمر مفيد آنها گرديد ثانيا تعداد خروجي هاي اضطراري يا خارج از برنامه واحدها و متعاقبا درصد آماده نبودن يا خروج خارج از برنامه (F.O.R) واحدها را كاهش داد. 

 

 


فعاليتها امور پستها

 امور پستهای شرکت متانیر نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و اظطراری پستهای فشار قوی 400, 230 و 63 کیلو ولت برق منطقه ای تهران را به عهده دارد . سرویسهای پیشگیرانه کلیه تجهیزات پست با برنامه زمانبندی و هماهنگی با امورهای خطوط و رلیاژ با در نظر گرفتن حد اقل میزان خاموشی صورت می پذیرد . تعمیرات اظطراری , شامل ساخت قطعات اسیب دیده مورد نیاز در داخل کشور , نصب و تست آنها توسط مهندسین متخصص امور پستها صورت می پذیرد.  .