تاريخچه:

در راستای سیاستهای دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت نیرو و همچنین به منظور افزایش بهره وری و ارائه خدمات سرویس و نگهداری و تعمیرات شبکه های انتقال و فوق توزیع نیرو، شرکت مهندسی تعمیرات انتقال نیروی تهران (متانیر) از شرکت سهامی برق منطقه ای تهران منتزع و با 750 نفر پرسنل مجرب و متخصص فعالیت خود را از مهر ماه 1377 آغاز نمود.دانش عمیق و بیش از نیم قرن تجربه در ارائه خدمات : احداث، راه اندازی، بهره برداری، سرویس و نگهداری پیشگیرانه و تعمیرات اضطراری ، بهینه سازی و تعمیرات اساسی کلیه تجهیزات شبکه های انتقال و فوق توزیع نیرو باعث گردید که صنایع و سازمانهای مختلف و حساس کشور نیز به استفاده از خدمات متانیر روی آورده و اضطرارهای عملیاتی خود را به این شرکت بسپارند. ، لذا شرکت متانیر خیلی سریع جایگاه مناسبی را در صنعت برق و شاخه نگهداری و تعمیرات بدست آورده است .