نسخه چاپی خبر

 

www.metanir.net

 3333
 اورهال پست 230به63 کیلوولت GIS بندر لنگه به دست توانمند نیروهای مجرب شرکت متانیر

اورهال پست  230به63 کیلوولت GIS بندر لنگه به دست توانمند نیروهای مجرب شرکت متانیر

    به گزارش روابط عمومی شرکت متانیر؛ پست 230به63 کیلوولت GIS بندر لنگه به دست توانمند متخصصان شرکت مهندسی تعمیرات انتقال نیروی تهران( متانیر) بدون حضور کارشناسان خارجی در حال اورهال می باشد.

    با توجه به فرارسیدن زمان اورهال پست 230به63 کیلوولت GIS بندر لنگه که دارای  9 بی230 کیلوولت با آرایش یک و نیم کلیدی و 16 بی63 کیلوولت می باشد، یکی از مهمترین پست های شبکه برق منطقه ای هرمزگان به حساب می آید که 9 بی 63 کیلوولت بطور کامل و 6 بی230 کیلوولت تنها در نواحی مکانیزم تا به حال با موفقیت عملیات  اورهال انجام شده است.

    مهندس مجید پورجبار، مدیر عامل شرکت مهندسی تعمیرات انتقال نیروی تهران(متانیر) ضمن آرزوی موفقیت برای پرسنل متعهد و متخصص خود از مدیرعامل و معاونت بهره برداری محترم شرکت برق منطقه ای هرمزگان به پاس همکاری صمیمانه تقدیر و تشکر نمودند. 

برق نیوز