نسخه چاپی خبر

 

www.metanir.net

 3333
 ارتقای استاندارد سیستم مدیریت کیفیت متانیر

ارتقای استاندارد سیستم مدیریت کیفیت متانیر

پروژه ارتقای استاندارد سیستم مدیریت کیفیت شرکت با تدبیر و هدایت مدیریت ارشد و با اهتمام مدیران و پرسنل شرکت، با موفقیت به پایان رسید. ممیزی نهایی توسط تیم ممیزی IMQ در روزهای ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت ۹۹ انجام شد و در نتیجه متانیر شرایط لازم را برای دریافت گواهی‌نامه ISO9001:2015 احراز نمود. در نهایت پس از تایید هیات تصمیم‌گیرنده ثبت و صدور گواهی‌نامه IMQ ایتالیا، گواهی‌نامه استاندارد بین المللی ISO9001:2015 برای متانیر صادر شد.

خاطرنشان می‌شود جلسه اختتامیه ممیزی روز ۳۱ اردیبهشت ۹۹ با حضور مقام محترم مدیریت عامل جناب آقای مهندس افسری، معاونان و تعدادی از مدیران شرکت و همچنین تیم سه نفره ممیزی به سرپرستی خانم دکتر رحیمی در سالن پژوهش شرکت متانیر برگزار شد.